Hiển thị tất cả 9 kết quả

Chưa phần loại

Phòng 1 Coral (San Hô)

2,200,000 

Chưa phần loại

Phòng 2 Sponge (Hải Miên)

1,730,000 

Chưa phần loại

Phòng 3 Starfish (Sao Biển)

1,410,000 

Chưa phần loại

Phòng 4 Oyster (Ngọc Trai)

1,410,000 

Chưa phần loại

Phòng 5 Saegull (Hải Âu)

1,200,000 

Chưa phần loại

Phòng 6 Iris (Diên Vĩ)

1,600,000 
1,600,000 

Chưa phần loại

Phòng 8 Reed (Cỏ Lau)

1,600,000 
1,600,000